Privacy:

Lderly respecteert en hecht waarde aan uw privacy (ik rij bijvoorbeeld in een auto zonder reclame)

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens

Lderly neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt in de financiële applicatie om een factuur te kunnen opstellen

Lderly behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement